Tại đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm, tiễn ông Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn vào kinh

Tác giả:

Cửu thụ quân gia hành nghĩa phong,
Hậu sinh mạt khế cánh thuỳ hồng.
Ngọc Sơn khởi đắc chung tàng báo,
Hàn uyển hân khan chính tiệm hồng.
Quá lĩnh phù vân liên hải bạch,
Hoài nhân thu thuỷ nhất hồ không.
Hoạn du nhược vấn Phương Đình giả,
Vi đạo suy đồi nhất lão ông.

 

Dịch nghĩa

Từ lâu gia đình ông giữ được phong thái làm việc nghĩa
Người sinh sau, ý chí hợp với mình có mấy ai.
Ngọc Sơn há phải nơi cuối cùng để nhất con báo,
Chốn rừng bút vui mừng được thấy rõ gần chim hồng.
Mây bay qua núi nối liền với màu trắng của biển,
Mặt nước hồ thu gợi nhớ làm thành một không gian với mặt hồ.
Việc đi làm quan, nếu có hỏi đến Phương Đình này,
Thì chỉ là một ông lão làm suy đồi đạo lý mà thôi.

 
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Tại đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm, tiễn ông Hàn lâm Bùi Tử Huy Côn vào kinh"