Tại Em Gắng… Vờ Thương

Tác giả:

“tặng em gái vườn thơ”
thơ năm chữ khù khờ
câu song thất lơ ngơ lạc lối
lỡ bước đường …
có tội nghiệp không ?
khiến đôi lục bát lần chần
đứng vườn thơ réo gọi chân sáo về

tứ tuyệt chừ u mê phố mọi
đỗ quyên dầu có hỏi … chẳng thưa
vờ thương (không biết) tại em gắng
nỗi nhớ nhung sao nói sao vừa

ơi em,
phố mọi đổ mưa
phố em đổ tội tôi vừa …
.
.
.
tránh /
thôi

Thảo luận cho bài: "Tại Em Gắng… Vờ Thương"