Tai Nạn Tê-lê-phôn (**)

Tác giả:

Trình bày:
Trần Văn Trạch

(Thoại:)
Thưa quý ngài ! Đây là tâm sự của một anh chàng không có chuyện cần dùng cũng gắn một cái máy điện thoại tê-lê-phôn ở trong nhà chơi. Rồi anh ta bực mình quá và than thân như sau đây:

Từ đâu nạn đưa tới
Gắn chi cái tê-lê-phôn
Bởi tôi muốn làm tài khôn.
Khiến tôi muốn thành ra ma
Không vào Chợ Quán, cũng đi Biên Hòa…

Alô, Alô !!!
Alô, Alô ! Nửa đêm kêu nghe bên kia dây “Alô, Alô !”
Thằng cha già gió! Mày theo đồ đó, đồ trâu đồ chó! Mày không đi về sao?

(Thoại:)
Tôi lấy làm lạ, tôi nói “A lô! Chắc có lẽ bà kêu sai chớ còn tôi đây mà bà!”
Thì bà ở bển trả lời, bả nói:
“Mày con lẻo mép, tao cho chiếc dép, dẹp như con tép, con tép bên rào”
Không đâu tôi mà, tôi nhạc sĩ hề, nói thật nói thề, số nhà ba mươi lăm, số điện một trăm. Ối dzậy, xin lỗi thầy ehe :-)

Alô, Alô ! Nửa đêm nghe chửi om xòm
Đành thôi lại ngủ, tành tanh tanh tánh.. tành tanh…

Ôi tê – lê – phôn, cũng tại mày
Con dê con trâu cũng tại mày
Tao đem tao quăng ở đường rầy
Leng keng leng keng sớm bao chiều
Leng keng leng keng quá hao tiền
x x x x cũng vì tê-lê-phôn…

Một hôm lửa bắt cháy
Kíp bên xóm làng kêu la
Số chi mãi tìm không ra
Trước kia mấy thằng em tôi
Nó cầm đi chơi mãi lâu không dzề

Alô, Alồ ! Ở đây nhà cháy, cách đây mấy cái
Ở đây đã nóng, phải sở vòi rồng không?
Alô ! Ở đâu đó, phải sở chữa lửa hông?
Thì bên kia nói “Dạ đây là nhà đóng hòm, x x để gởi đi xa

Alô, Alồ ! Ở đây nhà cháy, cách đây mấy cái
Ở đây đã nóng, phải sở vòi rồng không?
Alô ! Ở đâu đó, phải sở chữa lửa hông?
Thì ở bên kia trả lời “Dạ đây là nhà bán thuốc dưỡng thai, hiệu con nai

……
Alô ! Ở đâu đó, phải sở chữa lửa hông?
Dạ ở đây là Đài phát thanh Sài Gòn….

 

Thảo luận cho bài: "Tai Nạn Tê-lê-phôn (**)"