Tái Ngộ

Tác giả:

vượt mấy đèo xanh
lại tìm quán nhỏ
em đã đi rồi
bình hồng cũng bỏ

thôi còn gì đâu
dặm đường bụi đỏ

anh ngồi một xó
ngậm tẩu rầu rầu

tưởng em mắt sâu

Thảo luận cho bài: "Tái Ngộ"