Tại sao Việt Nam

Tác giả:

Tại sao Việt Nam

Tóm tắt
Tác giả Archimedes L.A.Patti ? nguyên là một tình báo Mỹ, người đã có mặt và chứng kiến những biến động trong lịch sử Việt Nam ở vào thời điểm bước ngoặt quyết định của Cách mạng Giải phóng dân tộc Việt Nam.
1464_p6067
Trong cuốn sách này ông đã không đi thẳng vào vấn đề mà đi ngược thời gian trở lại thập niên 40 để giải đáp câu hỏi: “Tại sao nước Mỹ đã từng sát cánh với những người cách mạng, những người cộng sản Việt Nam trên một trận tuyến chống chủ nghĩa phát xít?”. Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời khi đọc xong cuốn sách.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Archimedes L.A.Patti
  • Người dịch: Lê Trọng Nghĩa
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 922.00 gam
  • Kích thước: 14,5×20,5 cm
  • Ngày phát hành: 2001
  • Số trang: 998

Thảo luận cho bài: "Tại sao Việt Nam"