Tại Sao – Why?

Tác giả:

Nà na na ná nà ná na na, nà na na ná ná nà ná na na… 

Nà na na ná nà ná na na, nà na na ná ná nà ná na na…

Rồi đây đứng bên Người
Em mong muốn sao được gần anh mãi
Làm sao nói lên lời
Rồi từng đêm thấy anh về trong giấc mơ..
Chỉ một giây…người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Đừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Trọn đời tình em chỉ hiến dâng cho người

Từ trong trái tim mình
Bao nhiêu nỗi đam mê rừng rực cháy
Và rồi em muốn thêm rằng
Nhiều khi muốn quên lãng.. thương nhớ thêm
Dù một giây…người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Đừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Yêu không bâng khuâng mai đây sẽ khóc hay cười

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

hu hu………
huh huh……………………

Dù một giây…người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Đừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Yêu không bâng khuâng mai đây sẽ khóc hay cười

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau
Why / Tiggy

Na na na na, Na na na 
Na na na na, Na na na 
Na na na na, Na na na 

Standing beside you 
Wishing you always be close to me 
And how can I tell you 
Everynight I see you in my dreams 

Believe me, don’t be me 
I would never let you go 

Why, why do this have to be a fantasy 
Let’s make our love become reality 
Oh, how I pray for that day to come 
When will be join together calls as one 

Together calls as one 

I feel the passion 
Burning deep inside my soul 
And don’t have solution 
I know you catch me if I fall 

Believe me, don’t be me 
I would never let you go (Why…) 

Why, why do this have to be a fantasy 
Let’s make our love become reality 
Oh, how I pray for that day to come 
When will be join together calls as one 

(Na na na na, Na na na) 
Together as one 
(Na na na na, Na na na) 
Together as one 
(Na na na na, Na na na) 
Together as one 
(Na na na na, Na na na) 
Together as one 

Whoo…….. Yee…h.. 
Whoo…….. Ye…h. 
Believe me, don’t be me 
I would never let you go 

Why, why do this have to be a fantasy 
Let’s make our love become reality 
Oh, how I pray for that day to come 
When will be join together calls as one 

(Na na na na, Na na na) 
Together as one 
(Na na na na, Na na na) 
Together as one 
(Na na na na, Na na na) 
Together as one 
(Na na na na, Na na na) 
Together as one

Thảo luận cho bài: "Tại Sao – Why?"