Tại Sao ?

Tác giả:

Mây vẫn trôi hoài không thấy mỏi…
Gió nương theo gió dậy mù khơi…
Trăng vỡ trăng đầy trăng dấu hỏi…
Sao băng sao vẫn chiếu ngang trời…

Nắng chói đem ngày phơi với lửa…
Mưa đêm chở trĩu giấc đời suông…
Sông xưa vẫn chảy hồn muôn thuở…
Nước cuốn bèo trôi những phận buồn…

Lá áo mùa xanh rồi lá úa…
Hoa cười hoa khóc mấy đời hoa…
Cây khô cây oán cành mục rữa…
Cỏ hắt hiu se ngọn tình xa…

Thương thân ai đó đời hiu quạnh…
Nhớ chuyện ngày qua nhớ chẳng khuây…
Người đi mấy cõi trời sương lạnh…
Xưa xa vẫn chất một vòng tay…

PD*tháng mười 2005

Thảo luận cho bài: "Tại Sao ?"