Tài Trợ Tín Dụng Ngân Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Tác giả:

Tài Trợ Tín Dụng Ngân Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

tải xuống (46)

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành Hương Huy
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Trọng lượng vận chuyển (gram) 150
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Author TS. Trương Quang Thông
Số trang 123
Ngày xuất bản 03-2010
SKU 2030070002480
Danh mục Kinh tế học

Thảo luận cho bài: "Tài Trợ Tín Dụng Ngân Hàng Cho Các Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ"