Tài trợ

Tác giả:

Xuân cháy rừng trọc trơ lòng đất trống
Bòn tro tình chăm xác mộng lên xanh,
Quỹ lục lành
ai tài trợ hạt long lanh.

Thảo luận cho bài: "Tài trợ"