Tai ương

Tác giả:

Lúa được mùa đất bình yên gió lặng
Đê để vỡ tình ngập trắng tai ương.

Thảo luận cho bài: "Tai ương"