Tâm An Bình

Tác giả:

người-tình-thơ của tôi ơi
giữ tâm bình thản đãi lời ngụy ngôn
ngoảnh đi, con chữ không hồn
buông.  giòng ta thả nỗi buồn vào khơi

Thảo luận cho bài: "Tâm An Bình"