Tạm biệt

Tác giả:

Tạm biệt đời ta yêu quý nhất,
Còn mấy dòng thơ, một nắm tro.
Thơ gửi bạn đường. Tro bón đất,
Sống là cho. Chết cũng là cho.
Đây là bài thơ cuối cùng của Tố Hữu. Trong một bản viết tay, bài thơ được chép với một số khác biệt so với các bản in:

Xin tạm biệt đời yêu quý nhất
Còn mấy vần thơ, một nắm tro
Thơ gửi bạn đường, tro bón đất
Sống là cho và chết cũng là cho

Nguồn:
1. Báo Văn nghệ, số 50, ngày 14-12-2002
2. Hà Minh Đức, Thơ Tố Hữu, NXB Văn học, 2009

Thảo luận cho bài: "Tạm biệt"