Tạm Biệt

Tác giả:

Gặp nhau đây rồi chia tay
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Niềm hăng say còn chưa phai
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy !(2x)

— — —

Còn trong ta tình bao la
Cuộc đời niên thiếu bừng lên bao ước mơ
Rồi suy tư lời đêm qua
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về (2x)

Thảo luận cho bài: "Tạm Biệt"