Tạm Biệt (*)

Tác giả:

Đã đến giờ tạm biệt
Tạm xa cách nhau rồi
Nhưng trong tim mỗi người còn bao nhiêu vấn vương
Đã đến giờ tạm biệt
Tạm xa cách nhau rồi
Nhưng ta luôn tin rằng vòng tròn sẽ kết ngày mai
Thôi nhé! Tạm biệt ! Thôi nhé hẹn mai
Thôi nhé! Tạm biệt !Thôi nhé hẹn mai

Thảo luận cho bài: "Tạm Biệt (*)"