Tám câu

Tác giả:

Không giữ nổi một mình
Nhớ em chia cho sóng
Nhấp phải chút tương tự
Thế là chiều biển động

Trời biết ta xa cách
Soi biển, soi không đành
Xuân chưa về đủ lá
Mưa ẩm cả hồn anh
Xuân 1994

Thảo luận cho bài: "Tám câu"