Tắm Gió

Tác giả:

Xin là giây nịt an toàn
Ruổi rong xa lộ ta choàng vai em
Xin là chiếc áo lụa mềm
Ðể em mặc ngủ khi thèm hơi nhau

Là con suối mát rừng sâu
Ðể em tắm gió, hong sầu xa bay
Mãi là một chéo khăn tay
Ðể em gói mộng, gói ngày tháng hoa

Xin nhựxin mãịxin lạ
Cái em cần thiết, cái ta săn tìm
Mong em còn mãi là em
Một vầng trăng bạc trong đêm nhớ đầỵ

Thảo luận cho bài: "Tắm Gió"