Tâm Hồn Tôi

Tác giả:

Tâm hồn tôi là bình rượu nhỏ

Rót lần rót mãi xuống nàng Oanh
Không xua tay nhưng nàng đã vô tình
Hắt li rượu hồn tôi qua cửa sổ….

1941

Thảo luận cho bài: "Tâm Hồn Tôi"