Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh

Tác giả:

Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh

Cuốn sách giới thiệu sơ lược về sự hình thành và phát triển của tâm lý học quản trị kinh doanh, những hiện tượng tâm lý cá nhân, tâm lý trong hoạt động kinh doanh, giao tiếp trong quản trị và kinh doanh, giúp bạn hiểu được hành vi của đối tác để nắm bắt cơ hội trong kinh doanh

47579_54122

Nội dung giáo trình gồm:

Chương I: Mở đầu

I. Sơ lược về các hiện tượng tâm lý

II. Tâm lý học và tâm lý học QTKD

III. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của TLHQTKD

IV. Vận dụng các phương pháp tìm hiểu tâm lý con người trong hoạt động QTKD

Chương II: Những hiện tượng tâm lý cá nhân

I. Hoạt động nhận thức

II. Tình cảm – Ý chí

III. Ngôn ngữ

IV. Nhân cách và các phẩm chất của nhân cách

Chương III: Tập thể – Đối tượng quản trị

I. Khái niệm về nhóm và tập thể

II. Cơ cấu tâm lý – xã hội của tập thể

III. Các giai đoạn phát triển của tập thể

IV. Những yếu tố tâm lý tập thể cần lưu ý trong QT

Chương IV: Tâm lý trong hoạt động quản trị

I. Vị trí, chức năng và đặc điểm nghề nghiệp của nhà QT

II. Những phẩm chất cần thiết của nhà QT

III. Những khía cạnh tâm lý của uy tín nhà QT

IV. Nhà QT và các kiểu lãnh đạo cơ bản

V. Tâm lý trong quá trình ra quyết định và thực hiện quyết định quản trị

Chương V: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh

I. Đặc điểm nghề nghiệp và những phẩm chất của KD

II. Tìm hiểu tâm lý thị trường

III. Hành vi tiêu dùng

IV. Tâm lý trong các chiến lược Marketing

V. Tâm lý của các nhóm khách hàng khác nhau

Chương VI: Giao tiếp trong quản trị và kinh doanh

I. Khái quát về hoạt động giao tiếp

II. Các phương tiện giao tiếp

III. Những yếu tố tâm lý cần chú ý trong giao tiếp

IV. Một số hình thức giao tiếp trong kinh doanh

V. Đàm phán trong kinh doanh

Phụ lục 1: Một số kinh nghiệm phán đoán tâm lý con người

Phụ lục 2: Trắc nghiệm về kiểu tâm lý và khí chất

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: TS. Thái Tr1i Dũng
  • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
  • Nhà phát hành: Bookshop-Loc
  • Khối lượng: 242.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 03/2012
  • Số trang: 246

Thảo luận cho bài: "Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh"