Tâm Nhiên

Tác giả:

Tâm Nhiên
Nắng say tình tự thuở nào
Chiều nghiêng nghiêng gió thổi vào cô liêu
Mây bay ngàn dặm đuổi theo
Một thương hai nhớ mưa gieo bụi mờ

Bao ngàn năm vẫn hững hờ
Tình như sông núi đợi chờ thiên thu (1)
Tâm nhiên trăng nước du du
Lung linh thủy mặc trầm tư bóng hình

Thiên nhiên non nước hữu tình
Tuyệt vô dấu tích chữ tình với ta.
Không Quán

Thảo luận cho bài: "Tâm Nhiên"