Tâm Sự

Tác giả:

Cánh Phượng đầu tiên đã nỡ hồng
Mùa hè lại đến, “ấy” buồn không ?
Năm nay nữa là năm cuối cấp
Không biết “người ta” có bận lòng ?
Riêng tôi lòng bỗng thấy nao nao
“Người ta” đăng ký thi trường nào ?
Bao lần ngập ngừng không dám hỏi
Lỡ “người ta” giận biết làm sao ?
Sáng nay trường đã bán hồ sơ
Mua tặng “người ta” và bất ngờ
Vì sẵn dịp này tôi mới biết
“Ấy” thi cùng trường, thật như mơ !
Bước đường đại học lắm chông gai
Không biết “còn” ai, biết “mất” ai ?
Mong “ấy” và mình cùng thi đậu
Cùng học chung trường để… sánh vaị

Thảo luận cho bài: "Tâm Sự"