Tâm Sự

Tác giả:

Thơ ngâm giữa đàng chạnh lòng ai?
Gởi gió mây đưa tiếng thở dài
Duyên đuyên nợ, vô thường một cõi
Luyến lưu cho lắm rồi cũng xa

Tạ ơn người với lời nhắn nhủ
Đời hư hư thực rứt bỏ lòng
nhẹ gánh tình cảm thương thương tiếc
Chỉ là hạt mưa rơi dòng sông

Thảo luận cho bài: "Tâm Sự"