Tâm Sự Thi Sĩ Táo Bón

Tác giả:

(1)

Tay vò trang giấy mặt bơ phờ
Trợn mắt phùng mang dạ ngẩn ngơ
Bớ các thầy lang cho tớ hỏi:
Thuốc gì cho nó .. .. rặn ra thơ?

(2)
Ơi hỡi Nàng Thơ em là ai?
Da vàng mũi tẹt, hay.. tây lai?
Mập tròn, ốm nhách? Cao hay thấp?
Chưa gặp mà sao nhớ tưởng hoài?

Ới hỡi Nàng Thơ em ở đâu?
Tìm em trong nắng thảm mưa sầu
Quanh co ngõ tối tìm không thấy
Chỉ thấy thằng đen.. ..mắt đỏ ngầu.

Thảo luận cho bài: "Tâm Sự Thi Sĩ Táo Bón"