Tam tấu Hà Nội

Tác giả:

Ước hôm Hà Nội anh về

Cà phê quán cóc vỉa hè có Mai

Sương vờ ngái ngủ trên vai

Câu thơ xô lệch phố dài vu vơ…

Tiếng chim thon thót bên hồ

Mùa sao ảo đến nghi ngờ thế em

Lật trang lá tuổi cũ mèm

Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa

Lá đùa gọi đấy, đừng thưa

Này em, nhớ trả cho mùa hết không

Loanh quanh phố dắt đi vòng

Mùi hương hoa sữa nhói lòng khi xa! 

Thảo luận cho bài: "Tam tấu Hà Nội"