Tâm tình bạn trai

Tác giả:

Kể lại đời nhau… chợt khóc òa
Bên này bên nọ một thân hoa…
Kiều Nhi, mộng buộc thuyền chưa tỉnh
Nghe dậy cuồng phong, tóc rối xòa.

Thảo luận cho bài: "Tâm tình bạn trai"