Tâm Tình Cuối Năm

Tác giả:

Từng cơn mưa lạnh đến dần,
Dời chưa trang điểm, mà xuân đã về!
Hững hờ để nước trôi đi,
Giấc chiêm bao hết, lấy gì mà say ?
Quê ai đầm ấm đâu đây,
Cho tôi về sống mấy ngày trẻ thơ .
Ước gì trăng gió đón đưa,
Mắt chờ gặp mắt, tay chờ cầm tay .
Cảm lòng, nhận chút hương bay,
Tình thương đất bạn, cỏ cây là người .
Quê nhà ai sẵn nụ cười,
Núi sông hồn hậu, mà Trời bao dung?
Cho tôi về hưởng xuân cùng,
Bao giờ hoa nở thì lòng cũng nguôi .

Thảo luận cho bài: "Tâm Tình Cuối Năm"