Tắm Trăng

Tác giả:

Ðêm nõn nà như mảnh lụa trôi
Trăng ngây tình nhúng ướt hồn tôi
Em quay lưng lại trăng còn thẹn
Vạt sóng thiền kia vội bốc hơi

Thảo luận cho bài: "Tắm Trăng"