Tâm Tư

Tác giả:

bên em
nắng đổ, mây ngời ngợi

hay chăng đâu đó

ở góc trời

có gã nhân tình đang chấp chới

ngã nhào

theo một hạt mưa

rơi

CV 13 XII 05

 

Thảo luận cho bài: "Tâm Tư"