Tản Đà

Tác giả:

Bạch vân thiên tải

Phố chợt trời mắt thu khởi nắng
Hạc vàng mây trắng áo cò bay

Thảo luận cho bài: "Tản Đà"