Tan Hết Mùa Yêu Xưa

Tác giả:

Có chợt nhớ về nhau, có chợt tiếc tình mau,

có thầm hát tên người cho vơi buồn không
hay đang tìm nắng lưng đồi.
Có một giấc mộng qua, đã gần lắm rồi xa,
đã từng có bao ngày thong dong dạo chơi đường hoa.
Tiếc một chút duyên còn mới, xót một chút hơi cười nói, trách một chút người ơi lơ đãng quá hay vừa thờ ơ.
Cố một chút vui chào nhé, hát một chút trong lặng lẽ,
nhớ một chút về nhau cho nỗi buồn tươi xanh.
Sẽ chờ đến mùa đông, gói vào hết hoài mong,
nếu tình cũ quay về ta reo người quen mà thôi.
Thấy người cũ xa lạ thế, thấy mình bỗng dưng hiền thế, thấy hàng quán nhạt tanh khi nắng tắt, đâu lời hỏi han. Mắt nhìn mắt nhau cười khẽ, tiếng cười dứt trong lặng lẽ, Tiếng chào cuối là đây, tan hết mùa yêu xưa.

Thảo luận cho bài: "Tan Hết Mùa Yêu Xưa"