Tấn kịch

Tác giả:

Trăng ngang đỉnh cọ khuya rồi
Kịch tan, sương ướt áo người ngồi xem
Đi xa còn ngoái lại nhìn
Sân tre nhớ lúc trăng lên rọi người.

Thảo luận cho bài: "Tấn kịch"