tán láo

Tác giả:


kể từ khi gặp cô hai
xuống đông nhớ núi
về tây nhớ đồi
tương tư dáng điệu đứng ngồi
đáng răng xúc miệng
rõ người thiên tiên.

 

Thảo luận cho bài: "tán láo"