Tận thế rồi chăng?

Tác giả:

Phật nắm bàn tay lại… Bỗng dưng
Kiếp người ba ngả tối như bưng
Đường Yêu, đường Sống, đường May Rủi
Xa mãi đường Tu chẳng chịu dừng.
(1-9-63)

Thảo luận cho bài: "Tận thế rồi chăng?"