Tân trang

Tác giả:

Mộng mông má lời nhuộm xanh nghĩa bạc
Xuân tân trang mùa lạm phát hoa đào.

Thảo luận cho bài: "Tân trang"