Tan Vỡ

Tác giả:

Phạm Ngọc 


 

người đi từ thuở xa vời ấy

 

tiếng mưa hiu hắt những lời quên

 

một cõi hồn đau còn khơi dậy

 

soi bóng trăng thanh lặng bên thềm

 

 

ơi những hồi chuông vọng âm về

 

reo ngàn thanh sắc từng cung bậc

 

như nỗi oan tình lên tiếng nấc

 

một nửa đời qua vẫn tỉnh mê

 

 

còn chút hương trầm thơm mộng cũ

 

nuôi cõi điêu tàn trong ước mơ

 

đàn rung phím nhạc giây chùng nhớ

 

người cuối chân mây gió bụi mờ

 

 

thì thôi giữ lại cuộc tình phai

 

bài thơ chưa gửi làm kỷ vật

 

lời yêu chưa ngỏ tình xa khuất

 

hồn bỗng chìm theo chiếc lá bay.

 

 

Thảo luận cho bài: "Tan Vỡ"