Tân xuân cảm

Tác giả:

Non sông như vẽ cỏ hoa tươi
Xuân mới năm nay đã đến rồi
Chín chục thiều quang giời ngó lại
Bốn nghìn lịch sử nước trôi xuôi
Tài hoa khách cũ thơ còn hứng?
Kinh tế phen này tết có vui?
Trái đất vô tình lăn lộn mãi
Cuộc đời dâu bể biết bao thôi!
(Đinh Sửu 1937)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Tân xuân cảm"