Tàn

Tác giả:

mấy bữa hồng quang đời sao trẻ

ngó tường nụ cúc thật là xa
vài hôm hoa úa tàn quạnh quẽ
mắt cũng già hom nhướn quan hà

Thảo luận cho bài: "Tàn"