Tặng LangBian

Tác giả:

Nhú trời hai đỉnh Lang với Bian
Hay chỉ là đôi vú của nàng ?
Trên ngực chập chùng thông với nắng
Dưới chân óng ánh lượn Suối Vàng
Thiên tình dẫu tận trăm năm cũ
Địa chí nghìn thu mãi không tan
Nếu mình không trọn, thì xin ước
Anh sẽ là Lang, em là Bian

Thảo luận cho bài: "Tặng LangBian"