Tặng Quang

Tác giả:

Anh muốn đời bay trên đôi cánh mạnh
Cho hồn lên cao cho trí đi xa
Em có đến hãy là gió nâng đôi cánh
Bão tố, nắng mưa… ta cùng qua

Thảo luận cho bài: "Tặng Quang"