Tặng thơ

Tác giả:

Mực mới còn nguyên. Anh gửi em
Từng câu thơ lạ quấn hương quen
Mùi hoa huệ gắt trưa hôm ấy
Nay thoảng từng câu dưới ánh đèn.

Thảo luận cho bài: "Tặng thơ"