Tặng Thơ

Tác giả:

vài năm quầy quả làm thơ
bao năm bày đặt dại khờ với em
bây giờ mưa, nắng nhá nhem
giấy tẩn liệm xác; mực khâm liệm hồn

vài năm tâm lách, tim lòn
bán buôn chữ nghĩa lề đường thử chơi
bây chừ có chút thảnh thơi
tập tành đóng sách, cuộn tơ tặng người

tặng người để đổi nụ cười
để thôi lận đận, khỏi thời phân vân
ngoài là gửi tặng làm thân
trong là mong để trả dần nợ, duyên

trả người tâm thất cuồng, điên
cái tâm chỉ tạo oan khiên cho người
trái tim chỉ biết biếng, lười
chỉ lo vòi vĩnh: nụ cười tình yêu

Nnguong

Thảo luận cho bài: "Tặng Thơ"