Tango Mầu Xanh

Tác giả:

Chiều đầy Tango lòng rừng xanh mưa

Em về trong gió nhớ thương vô bờ
Nghìn chiều bơ vơ đàn lòng tương tư
Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

Tango ngùi thương Tango vào yêu
Ngất ngây vòng ôm đắm say lưng chiều
Hoá thân thành sông trôi về biển hạnh
Hoá thân thành mây ta cùng phiêu diêu

Tango mầu xanh Tango mùa hoa
Ðóa môi hồn nhiên ướp men rượu già
Trói em vào ta trăm vòng nhã nhạc
Trói ta vào em một đời hoan ca

Chiều đầy Tango nhẹ nhàng chân đưa
Như lời ca sóng thiết tha không ngờ
Có em và anh làm đầy Tango
Có anh và em làm đầy cơn mưa

Nghìn chiều bơ vơ đàn lòng tương tư
Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

Thảo luận cho bài: "Tango Mầu Xanh"