Táo rụng

Tác giả:

Đạn bom giặc Mỹ phá ngày đêm
Trường học rời xa, phố vắng thêm
Đường sấu lâu rồi im tiếng guốc
Xuân về, táo rụng nhớ đàn em…
(1-1967)

Thảo luận cho bài: "Táo rụng"