Tập Đếm

Tác giả:

Trình bày:
Xuân Mai

 

Nào các bạn cùng ra đây ta hát chung một bài nào!
Nào các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều.
Một với một là hai, hai thêm hai là bốn.
Bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều.
 

 

Thảo luận cho bài: "Tập Đếm"