Tập Thể Dục Sáng (Bài Tập Thể Dục Buổi Sáng)

Tác giả:

Trình bày:
Tốp Ca

 

Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một – hai – ba bốn hít thở hít thở hít thở !

Một! Tay đưa cao lên trời
Hai! Tay giang ngang bờ vai
Ba! Tay song song trước mặt
Bốn! Buông thả hai tay

Một – hai – ba – bốn hít mạnh thở ra, hít mạnh thở ra !

 

Thảo luận cho bài: "Tập Thể Dục Sáng (Bài Tập Thể Dục Buổi Sáng)"