Chương 10: Họp khẩn cấp

Trên chiếc ghế bằng vàng nguyên chất được chạm khắc tỉ mỉ, nó ngồi đó chễm chệ như một bậc đế vương. Ngồi xung quanh là Ryu, Kio, Kun, Tỉêu Quái, Tiểu Hổ, Tứ Long và 5 vị trưởng lão của Hắc Long. Đối dịên nó là một màn hình máy chiếu lớn dùng để nói chuyện với nguyên thủ các quốc gia. Giọng nó vang lên đầy quyền lực

– Bắt đầu đi.

– Theo điều tra tôi đuợc biết trong bang có nội gián. Đầu tiên hắn tiếp cận với những nguời được giao nhịêm vụ chuyển lô hàng. Sau đó chính hắn đã tự tay kiểm tra nguồn hàng nhằm đánh dấu lô vũ khí chuyển đến Autraylia – Thanh Long chỉ vào kịên hàng đuợc đánh dấu trên màn hình giải thích.

– Trước khi hàng cập bến người của ta đã bị giết hơn một nửa. Chính xác là 214 người trong tổng 350 người được chọn. – Ryu tiếp lời

– Đủ rồi. Thanh Long ta muốn gặp nguyên thủ các nước. – nó phẩy tay ra lệnh.

Sau một hồi thuyết phục mấy lão cáo già khó tính thì nó đưa ra quyết định

– Kio và Tiểu Hổ quan sát vịêc lấy vũ khí dự trữ của bang. Nên nhớ đây là lô vũ khí cuối cũng, làm việc cho cẩn thận. Ai tới gần…GIẾT. – NÓI rồi nó quay sang Kun

– Kun và Tiểu Quái lo việc vận chuyển lô hàng ra bến cảng. Sắp xếp cho cẩn thận.

– Cuối cũng là Ryu và Tứ Long, các người lo việc hàng cập bến. Lần này ta chuyển thẳng đến Itali. Trước khi xuống bến các người phải tận tay kiểm tra hàng. Rõ chưa. Bây giờ bắt đầu đi – nó chống tay xuống bàn ra lệnh.

– Rõ Lão Đại – tất cả người trong bang hô to. Trước khi giải tán nó gọi Ryu, Tứ Long và 5 vị trưởng lão ở lại.