Chương 10: Huyết lưu mãn địa

Phùng Phá Thạch hãy còn đứng nguyên vị trí, nhìn Đại hộ pháp bằng ánh mắt khinh khỉnh :

– Lão đã thấy rồi đó, nếu lão sợ chết cụt đầu thì hãy mau mau trốn chạy, cho ta hỏi tội lão quỷ Bang chủ Mã Kỳ.

Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên bị Phùng Phá Thạch sỉ nhục giận run người nhưng tự lượng sức mình chưa phải là đối thủ của chàng nên không dám bỏ chạy cũng không dám tiến lên.

Chợt nghe tiếng quát của Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn :

– Đại hộ pháp hãy lui ra ngoài, bản chức sẽ có cách đối phó với tên tiểu quỷ.

Trong lòng vốn đã khiếp sợ thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch và muốn bỏ chạy, giờ nghe Đệ nhất thủ tòa nói như thế Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên mừng vô kể.

Lão nhanh lẹ tháo lui ra đứng ngoài nhìn trở vào đấu trường xem Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn ứng phó với Phùng Phá Thạch.

Thủ tòa Đinh Chấn tiến tới cách Phùng Phá Thạch khoảng ba trượng.

Phùng Phá Thạch nhìn Đinh Chấn cười khảy :

– Lão kia đã chạy rồi, lão giữ chức vị gì trong Thanh Vân bang lại vào đây chết thay cho lão quỷ Bang chủ Mã Kỳ?

Thủ tòa Đinh Chấn trợn mắt :

– Tiểu quỷ không nên vô lễ với Bang chủ. Lão phu vào đây là ngươi sắp chết rồi.

Phùng Phá Thạch ngạo nghễ :

– Lão đấu võ mồm phải không? Lão liệu có thắng nổi thanh Tàn Hồn huyết kiếm của tiểu gia hay không?

Thủ tòa Đinh Chấn nổi giận :

– Ngươi đừng tự thị có cây kiếm quỷ quái kia. Lão phu không đấu với ngươi sẽ có Quỷ đầu đao lấy mạng ngươi.

Lão phất tay về phía sau, quát lớn :

– Quỷ đầu đao trận bày khai!

Có nhiều tiếng hô to trong cánh cửa của tòa đại điện. Liền đó một loạt gã đại hán áo đen phóng ào ào ra ngoài sân cỏ.

Mười sáu tên đại hán áo đen tay cầm mười sáu cây Quỷ đầu đao quái dị.

Cây đao giống như đầu quỷ, mỗi cái trên đầu có tám ngọn đao sáng ngời, trông chẳng khác nào loại quỷ khí của bọn ngưu đầu, mã diện dưới cõi A tỳ.

Phùng Phá Thạch nhìn những cây Quỷ đầu đao trong tay mười sáu tên đại hán áo đen vô cùng kinh ngạc.

Chàng nhủ thầm :

– “Đây là loại vũ khí gì trông ra quái đản như thế, không hiểu mười mấy cây Quỷ đầu đao ấy có tẩm chất kịch độc hoặc mê hướng hay không. Ta hãy nên thận trọng, chờ xem bọn chúng bày trận như thế nào rồi sẽ ứng phó.”

Thầm tính ra như vậy, Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm đợi chờ.

Mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao chia làm tám hướng bao vây Phùng Phá Thạch vào chính giữa trận.

Bọn chúng chia ra tám phương vị, mỗi phương vị hai tên trấn thủ đứng song song.

Thủ tòa Đinh Chấn quát :

– Xuất trận.

Tiếng quát của Thủ tòa Đinh Chấn vừa dứt, mười sáu cây đầu đao vung lên, vô số ánh sáng hình quỷ phóng thẳng vào người Phùng Phá Thạch.

Phùng Phá Thạch hét lên một tiếng trợ thần oai, vung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất ngay chiêu Tàn Hồn nhất thức. Trận mưa huyết quang liền xối qua tám phương vị của mười sáu tên đại hán sử cây Quỷ đầu đao. Nhưng khi kiếm ảnh màu máu chưa tới, đột ngột mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao thu hồi quỷ khí giật lùi trở về phía sau tránh trận mưa máu kiếm ảnh.

Thân pháp của mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao nhanh như chớp, lẹ như quỷ mụi, kiếm ảnh không chạm được vào người của bọn chúng.

Phùng Phá Thạch nổi giận xuất luôn hai mươi bốn chiêu Tàn Hồn nhất thức liên hoàn, huyết ảnh trùng trùng như từng trận mưa máu xối vào tám phương vị của mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao.

Mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao không tiếp chiêu, chỉ nhảy tránh tung tăng, chờn vờn như những bóng quỷ trong vũ khúc chiêu hồn dưới cõi địa ngục.

Đợi khi Phùng Phá Thạch vừa thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bọn chúng nhất tế vung cây Quỷ đầu đao chém xả vào người chàng.

Đấu qua trên ba mươi hiệp vẫn chưa thấy bên nào chiếm lấy thế thượng phong.

Bởi mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao luôn luôn nhảy tránh vùng huyết quang của thanh Tàn Hồn huyết kiếm mỗi khi Phùng Phá Thạch xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức, không cho quỷ khí chạm vào thanh quái kiếm.

Rồi đợi lúc Phùng Phá Thạch thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, bọn chúng lại tấn công.

Phùng Phá Thạch nổi giận vừa đánh vừa nghĩ thầm :

– “Đây là quỷ kế của lão Mã Kỳ bày ra Quỷ đầu đao trận nhằm kéo dài trận đấu, làm cho ta tổn hao nội lực, sau đó lão sẽ cùng bốn lão quỷ kia xuất trận giết ta. Bây giờ ta hãy tương kế tựu kế, cho bọn sử Quỷ đầu đao này chém giết lẫn nhau, tức khắc trận Quỷ đầu đao sẽ tan vỡ”.

Thầm nghĩ rồi phi thân, hét lên một tiếng lồng lộng, lắc nhanh thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức. Tám vầng huyết quang lướt qua tám phương vị của mười sáu tên đại hán sử Quỷ đầu đao.

Mười sáu tên đại hán áo đen ngó thấy liền giật lùi về phía sau tránh né.

Vẫn như những lần trước, mười sáu tên đại hán trông thấy Phùng Phá Thạch vừa thu kiếm liền chàng loạt lao tới vung Quỷ đầu đao tấn công.

Chờ khi mười sáu cây Quỷ đầu đao kia còn cách chừng ba thước, Phùng Phá Thạch thi triển thân pháp di hình hoán ảnh vụt biến mất.