Chương 11: Chân nhân bất lộ tướng, lộ mặt hù chết người

【Hệ thống】 【Thế Giới】 Chúc mừng Tiềm Long bang, bang chiến lần này giành được vị trí bá chủ.

【Hệ thống】 【Thế Giới】 Chúc mừng bang chúng Tiềm Long bang Chính Huyền Nhật Lăng Không bang chiến lần này đăng quang đầu bảng, hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện: Thanh danh đại chấn (ba), thu được danh hiệu “Thiên hạ vô song”.

【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: Tình huống gì thế này?

【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: ???

【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: Bang chiến đó, chiến báo trên toàn server chói mù mắt tớ.

【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Việc này… Tớ chỉ có thể nói ‘một lời khó nói hết’, tớ bị ép buộc.

Diệp Linh Vận mới vừa nhìn dòng chữ Khang Ninh Mông gởi tới ‘bị ép buộc’ chứng minh cậu ấy chịu khuất phục dưới dâm uy của Kiếm Thượng Hoa Quang, lập tức không có tâm tình trò truyện với Khang Ninh Mông.

Trong Bang hội bởi vì đã lâu mới thắng bang chiến mà vui mừng vang dội, em gái Tử Khí Đông Lai cùng đôi bạn gay Nhìn Bên Trái Nhìn Bên Phải soát tới tấp “Chính Huyền xuất kiếm, ai dám tranh phong”.

【Bang hội】 Tử Khí Đông Lai: Tên Sát Thần, ngoài Chính Huyền ra còn ai chứ!

【Bang hội】 Nhìn Bên Trái: PK tiểu Vương Tử cũng không phải là hư danh! Hôm nay chứng kiến Chính Huyền tung một đại chiêu miểu sát ba người cuối cùng kia, thật là đẹp trai nha!!!! Nếu không phải cậu có Dư Huyền, tớ đã theo cậu!!!

【Bang hội】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Không việc gì, tớ và vợ tớ chỉ là chơi đùa, cậu theo tớ đi *^O^*

【Bang hội】 Dư Huyền Nguyệt Tuyệt Giang: →_→ Chính Huyền, anh nói cái gì?

【Bang hội】 Nhìn Bên Phải: →_→

【Bang hội】 Tử Khí Đông Lai: Chính Huyền muốn cùng Trái Trái yêu đương vụng trộm!

【Bang hội】 Nhìn Bên Trái:O_o Bạn gay chớ tin cậu ta, tớ và Chính Huyền đều là công, chúng tớ sẽ không có kết quả!

【Bang hội】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Điều đó cũng không chính xác, đều nói hai thụ gặp nhau ắt có một công, vậy hai công gặp nhau, hoặc là một đứa thành thụ hoặc là cân nhắc hỗ công O(∩_∩)O

【Bang hội】 Kiếm Thượng Hoa Quang: Bây giờ tiến hành tổng kết bang chiến, mọi người có gì muốn nói không?

【Bang hội】 Nhìn Bên Phải: Cấp lực Chính Huyền!

【Bang hội】 Phía Bắc Lạc Thành: Cấp lực chỉ huy!

Khang Ninh Mông mở trang thông tin nhân vật của Phía Bắc Lạc Thành ra, lập tức bị trang bị của hắn ta chọt mù mắt.

Hợp với Tễ Vân kiếm chỉ có mua bảo hộp chí tôn mới có thể mở ra sáo trang phòng cụ Huyền Vũ, máu dày phòng ngự cao.

Nghĩ đến trước đó Phía Bắc Lạc Thành ở trong bang hội nhiều lần lấy lòng Kiếm Thượng Hoa Quang, xin tặng trang bị, Khang Ninh Mông đánh một câu:

【Bang hội】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Con chó được RMB nuôi không có tư cách nói chuyện.

【Bang hội】 Phía Bắc Lạc Thành: Mày chửi ai đó?

【Bang hội】 Chính Huyền Nhật Lăng Không: Người nào đang gọi tao, thì tao chửi người đó.

Khang Ninh Mông cho dù tham gia bang chiến cũng không hề nghe theo chỉ huy của Kiếm Thượng Hoa Quang, trực tiếp che kênh tán gẫu bang hội, tự mình vọt tới trước.

【Bang hội】 Đoạn Châu: Chính Huyền Nhật Lăng Không mày cũng không có gì tài giỏi, không phải chỉ là đoạt chiến công sát nhân thôi sao! Ngay từ đầu hộ pháp đã sớm nghĩ xong chiến lược cho bang chiến lần này, lấy lại hạng nhất toàn server cũng không thành vấn đề, đâu cần mày làm chuyện vô ích!

【Bang hội】 Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Hạng nhất toàn server cũng không thành vấn đề? Không có Chính Huyền, thứ hạng bang hội ít nhất phải giảm phân nửa, ngay cả trong năm hạng đầu cũng không được, còn nói khoác mà không biết ngượng chút nào?

【Bang hội】 Phía Bắc Lạc Thành: Đoạn Châu nói đều đúng Chính Huyền Nhật Lăng Không cướp đầu người! Nó không giết, trong bang những người khác cũng sẽ giết! Chúng ta đánh bang chiến cũng không phải là không có nó thì không được!

Đối thoại đến đây, mọi người đã có thể ngửi ra mùi thuốc súng.

Ban đầu bang chiến được hạng nhất toàn sever là một chuyện rất vui vẻ, sao đã biến thành như vậy rồi?

Thanh Tiêu vừa định đánh chữ, liền thấy bang hội bỗng chốc an tĩnh, chỉ vì một câu nói:

【Bang hội】 Quy Thất Biến (Bang chủ): Các người ở đây ồn ào cái gì