Chương 111: Thiếu

Mình thề là lần này đã tìm kĩ rồi, nhưng không hề tìm thấy nội dung nào liên kết giữa chương 110 và 112 T.T Vậy là tác giả thật sự post thiếu chương. Nhưng đại loại nội dung chương 111 chắc là: tìm được phách cuối cùng của Xuyên Huyền rồi, sau đó gặp sự cố khi thi phép để thu phách, Chiết Lan vì muốn bảo vệ Linh Nhược nên đã hi sinh tính mạng mình (T.T) Xuyên Huyền sống lại, vẫn nhầm tưởng người trong lòng là Khuynh Nhan, hai người chuẩn bị thành thân.