Chương 124: Đực và Cái (2)

Bạch Bạch đương nhiên nói: “Mẫu thân nói cho ta biết.” Cái này nàng rất sớm đã biết.

Nàng dường như từ khi sinh ra liền được phụ mẫu mang theo bắt đầu tu luyện tiên đạo, nàng tu luyện đồng tử công pháp vì trong tất cả các loại đạo pháp tu tiên, đây là cách nhanh nhất, đồng thời cũng là một cách khống chế tình dục hiệu quả, ở Ngọc Sơn ngoại trừ cha mẹ của nàng, cũng chỉ còn có nàng là hồ ly, cha mẹ của nàng lại có ý không cho nàng tiếp xúc với chuyện dục vọng nam nữ, cho nên Bạch Bạch rất là u mê không biết gì cả.

Có một lần nàng ở trên chân núi nhìn thấy hai con mèo rừng giao phối, vì vậy hiếu kỳ đúng lúc có mẫu thân bên cạnh hỏi hai con mèo rừng đang làm cái gì? Vân Bạch Tuyết nghĩ đến việc Bạch Bạch ở trên núi, từ nay về sau sẽ nhìn thấy nhiều động vật khác làm hành vi “bản năng” này, vì vậy bèn nói cho nàng biết, đó là giao phối, mùa xuân những động vật sẽ tìm kiếm đồng loại khác giới khác giao phối, sau đó sẽ sinh ra đời sau. Còn nói đợi ngày sau về sau sẽ biết – ý tứ của Vân Bạch Tuyết là chờ Bạch Bạch tu luyện đại thành, sẽ thay nàng tìm một con hồ ly đực xinh đẹp. Bạch Bạch cái hiểu cái không, nhưng cũng không còn để ở trong lòng.

Mặc Yểm cùng nàng lần đầu tiên, nàng cũng hoài nghi qua, bởi vì nhìn động tác rất giống giao phối, nhưng hai người mặt đối mặt, hơn nữa tư thế rất bất đồng, cho nên cũng không có nghĩ theo hướng kia nữa.

Mặc Yểm lần này vừa đe dọa vừa lừa gạt, bắt nàng đem chuyện nói rõ, vừa nghe nói mẫu thân Bạch Bạch có ý định tìm cho nàng một con hồ ly đực để giao phối, sắc mặt không khỏi đại biến, trong nội tâm âm thầm quyết định, chưa lấy lòng được mẫu thân Bạch Bạch trước, tuyệt đối không để cho Bạch Bạch có cơ hội tiếp xúc một con hồ ly đực chết tiệt nào khác.

“Bạch Bạch nàng đã tu thành hình người, là người thì nam cùng nữ trong lúc đó không gọi là giao phối, gọi là hợp hoan, hoan hảo, mây mưa… Nàng biến thành người hình cùng ta giao…… Chính là hợp hoan.” Mặc Yểm bắt đầu dạy dỗ về cách dùng từ của nàng trước, nói đến giữa thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, may mắn sửa chữa kịp thời.

Bạch Bạch nhu thuận gật đầu lại nhỏ giọng nói: “Trước kia vì sao ngươi nói là song tu…..”

Mặc Yểm không nể mặt, nói: “Ta…… Ta lừa nàng.”

Bạch Bạch ủy khuất trừng mắt hắn, dường như là trách cứ hắn tại sao phải lừa gạt nàng, Mặc Yểm lại cảm thấy chột dạ, âm thầm quyết định trở về Mặc Đầm sau sẽ nghiên cứu Công pháp “Song tu”của hai người bọn họ cho phù hợp, ngoài miệng vội vàng chữa lại nói: “Từ nay về sau ta sẽ chính thức dạy nàng song tu, rất thoải mái rất sung sướng, hơn nữa có thể vừa hợp hoan vừatu luyện.”

“Sau đó, nàng không thể sẽ tìm hồ ly đực giao phối!” Mặc Yểm bắt đầu chủ trương đánh dấu “Chủ quyền” của mình, Thần thánh cũng không thể xâm phạm.

“Vậy cũng không thể tìm hồ ly tinh đực hợp hoan sao? Chúng ta đều biến thành hình người……” Đệ tử tốt Bạch Bạch rất có tinh thần nghiên cứu học hỏi liền hỏi.

“Không được! Bất kể là hồ ly tinh, con mèo tinh, cẩu tinh, yêu tinh gì đều không được!” Mặc Yểm không cần suy nghĩ, lập tức đem cửa sổ đóng lại, suy nghĩ một chút nữa, dường như thấy nói được còn chưa đủ minh bạch, vì vậy hung dữ nói bổ sung: “Mặc kệ nàng muốn hợp hoan hay là giao phối, chỉ có thể tìm ta, còn con đực khác nào cũng không thể!”