Chương 147: Lôi đài thi đấu ở địa phủ (2)

Mặc Yểm thật không nguyện ý, chẳng qua nghĩ lại, thủ hạ của mình chỉ có Huyền Minh ma dơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi hai người là tin được, làm việc nhiều không tiện, một khi Vân Cảnh đã muốn lưu lại, vừa hay nhiều cái có thể sai bảo, dù sao hắn sẽ không để cái tên gia hỏa kia lại có cơ hội đến đại điện quấy rầy Bạch Bạch của hắn.

Vân Sơ cùng vân Khởi cùng nhau quay về quỷ môn quan, Vân Sơ nói với Vân Khởi: “Sư đệ có phải trách cứ sư huynh tùy tiện đáp ứng điều kiện của Mặc Yểm?”

Vân Khởi cười cười nói: “Sư huynh đa nghi rồi, tình thế địa phủ hiện nay đã vượt xa dự tính, sư phụ ngày đó phân phó chúng ta kín đáo dùng kế ly gián châm ngòi các lộ phản quân địa phủ, để cho bọn chúng mải lo đấu lẫn nhau, suy yếu binh lực bọn chúng tấn công quỷ môn quan, kỳ thật Mặc Yểm làm cũng chính là chuyện này, hơn nữa tiêu tốn thời gian, sức lực càng ngắn, càng ít. Hắn mặc dù có tâm trả thù, nhưng dù sao cũng thúc đẩy tình thế có lợi cho chúng ta, nếu không có hắn nhúng tay, sợ là chúng ta căn bản làm không được đến bước này.”

Hắn cùng với Vân Sơ là đệ tử Thanh Lương Quan, bọn họ có sự kiêu ngạo của bọn họ, thực lòng mà nói, bọn họ thà rằng cùng phản quân địa phủ chính diện tác chiến, bằng thực lực giành thắng lợi, chứ cũng không muốn khẩn cầu ỷ lại vào một nam nhân có ý đồ với sư muội của bọn họ.

“Chúng ta phải toàn thắng ba trận!” Vân Sơ hiện tại duy nhất quan tâm chính là vấn đề này, chỉ cần có một trận thua, sẽ có ba vạn tên yêu ma quỷ quái cực kỳ lợi hại xâm nhập thế gian làm loạn, kết quả này hắn gánh vác không nổi.

Vân Khởi nhưng không giống hắn như vậy lo lắng: “Sư huynh không cần lo lắng quá mức, nếu chỉ là ba vạn địa phủ phản quân sát nhập thế gian, hoàn toàn có thể để cho Thiên Đình phái người chuẩn bị chặn giết trước, cho dù bọn chúng có lợi hại đi nữa , cũng so với hiện tại muốn ứng phó trăm vạn quỷ tốt yêu binh còn muốn đơn giản hơn nhiều lắm. Hơn nữa thế gian không giống với âm phủ, rất nhiều quỷ tốt chỉ có thể ẩn hiện vào ban đêm, pháp lực cũng xa mới lợi hại bằng khi tại âm phủ.”

Vân Sơ nghĩ cũng có lý, trong lòng thoải mái không ít, chẳng qua vẫn nói: “Có thể toàn thắng ba trận là tốt nhất, tránh khỏi rất nhiều phiền toái.”

“Đó là tất nhiên!” Vân Khởi thở dài một hơi, rõ ràng tình thế hiện tại so với trong tưởng tượng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy không thể thoải mái lên được, cũng không biết là vì nguyên nhân gì.

Trở lại trên quỷ môn quan, hai người đem kết quả “Thương lượng” lần này cùng Mặc Yểm nói cho ba người Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư, tuy rằng cuối cùng xuất chiến chỉ có ba người, nhưng mà năm người cũng không dám lơ là, thừa dịp mấy ngày gần đây tạm thời không có đại lượng phản quân đến khiêu khích, mỗi người đều tự gia tăng tu luyện, mà cách đến ngày tiên ma tỷ thí mười lăm tháng bảy chỉ còn sáu ngày.

Bạch Bạch ở hậu điện cũng vô cùng chăm chỉ tu luyện, thời gian Vân Cảnh có thể dạy nàng cũng càng ngày càng ít, một là hắn cũng vì đã sắp đến tiên ma đại chiến mà gia tăng tu luyện, hai là Mặc Yểm vô cùng âm hiểm không ngừng đem sự tình phái đến trên đầu của hắn, Vân Cảnh thấy cơ hội gặp Bạch Bạch của Huyền Minh ma dơi cùng Ngọc Lưu Ly yêu phi so với mình còn muốn nhiều hơn nhiều.